Căng tin Đại học Công Nghiệp Hà Nội – Khu A

Kiến Trúc HT - CÔNG TY CP KIẾN TRÚC HT VIỆT NAM > Kiến Trúc > Thương Mại – Dịch Vụ > Căng tin Đại học Công Nghiệp Hà Nội – Khu A

Căng tin Đại học Công Nghiệp Hà Nội – Khu A

by Dao Van Trong |20/12/2022 | Kiến Trúc, Thương Mại – Dịch Vụ

📢 Hoàn thành đúng tiến độ để các em quay lại trường, có những bữa ăn ngon miệng trong căng tin mới.

🟢 Công trình: Căng tin Đại học Công Nghiệp Hà Nội Khu A

Kiến Trúc HT thiết kế và thi công.

Share this post: